Kommunfullmäktiges sammanträde 25 mars 2019

1 Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Alexander Krasnov (KD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S): Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Dzenita Abaza (S): Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) angående hanteringen av sekretesslagstiftningen inom socialnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Mika Kotanen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) angaende direkta och indirekta kostnader för arenan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f Fortsättning efter lunchpaus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Christina Fosnes (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningschef Peter Arnesson informerar om serviceförvaltningens verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3 Fastställande av förändring av verksamhetsområde för Kalmar Vatten AB:s VA-anläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4 Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Samlokalisera mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5 Detaljplan för del av fastigheten Sandås 2:7 m fl Tegelviken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6 Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7 Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 6 oktober 2020
Publicerad: 26 mars 2019