Kommunfullmäktiges sammanträde 26 februari 2018

 Förevisning av hjärtstartare, Thomas Lindström, Brandkåren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av Polisens Trygghetsundersökning 2017, Lotta Petersson, Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genomgång av aktuella ärenden, Annette Andersson, kommundirektör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Blev det någon semesterresa förra året?

2b. Fråga från Thoralf Alfsson (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Thoralf Alfsson (SD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) angående åldersbestämningar av ensamkommande i Kalmar kommun

2c. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Bertil Dahl (V): Kommer Kalmars stränder städas?

2d. Fråga från Christoffer Dywik (KD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Christoffer Dywik (KD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): Är 36 000 kronor en rimlig kostnad för en dator?

2e. Fråga från Christoffer Dywik (KD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Christoffer Dywik (KD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): Varför måste julbelysningen tas ner så tidigt?

2f. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Finns sprinklers på alla Kalmars äldreboenden?

Besök från Kalmar kommuns vänort Wismar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Exploateringsavtal för fastigheten Flodhästen 5, f.d. Rifa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Detaljplan för fastigheten Flodhästen 5 m.fl., f.d. Rifa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Försäljning av fastigheten Månstenen 5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Godkännande av Kalmarhem AB:s köp av andelar i vindkraftverk samt aktier i Rockneby Vind AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Kalmar kommuns preliminära bokslut 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Motion från Björn Brändewall (L), Måns Linge (M) och Christopher Dywik (KD): En bättre skola genom aktivt skolval och gemensamt kösystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C):Hur mäter vi ett rikt växt- och djurliv och Levande skog?

2h. Interpellation från Björn Brändewall (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Björn Brändewall (L) till kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S): Varför blir tiden för interpellationer och frågor allt kortare?

2i. Interpellation från Jonas Lövgren (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Jonas Lövgren (M) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Bullrar nya E22 i Rinkabyholm?

2k. Interpellation från Björn Brändewall (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Björn Brändewall (L) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Hur ska särskolans transporter till lektioner på andra skolor fungera acceptabelt?

2l. Interpellation från Kajsa Hedin (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Kajsa Hedin (M) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Kan du garantera kvalitén på kommunens egna boenden? 

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 27 februari 2018