Kommunfullmäktiges sammanträde 26 november 2018

Henrik Andersson SWECO informerar om projektet "Hållbar mobilitet i framtidens Kalmar" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På tal om kvinnor och män. Ann-Sofie Lagerkrantz, strateg för social hållbarhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Ajournering för val av ombud till kongress med Sveriges Kommuner och Landsting 2019-2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3a. Interpellation från Björn Brändewall (L) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Hur attraherar kommunen assistenter som kan avlasta lärarna? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3b. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Liselotte Ross (V): Kompetensförsörjning är en framtidsfråga? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Skattesats för år 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Avslut av Regionförbundet i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Revidering av reglementet för intern kontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Renhållningstaxa för hushållsavfall 2019 samt taxeföreskrifter för 2019 för Kalmarsundsregionens Renhållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Godkännande av Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport 2018 jämte revisionsberättelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Ändring av regler för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Motion från Pelle Sederkvist (M) om att ge föreningar möjlighet att sälja namnet på sin arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Motion från Björn Brändewall (L) om att återkoppla gymnasieavhopp till grundskolorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021
Publicerad: 27 november 2018