Kommunfullmäktiges sammanträde 27 maj 2024


Inledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokolljusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Frågor och interpellationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Micael Foghagen (SD) till servicenämndens ordförande Johanna
Petersson (C) om rätt skyltning av kommunens telefonnummer i den offentliga
miljön
Behandlas vid ett senare sammanträde på grund av frånvaro

2b. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till integration- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande Jenny Melander (S), överlämnad till
Kalmarsunds gymnasieförbunds ordförande Anna Thore (S), om rätten att läsa
upp behörighet på Komvux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2c. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till kommunstyrelsens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Dzenita Abaza (S), om Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kalmar är redo att knäcka gängen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till servicenämndens ordförande
Johanna Petersson (C), överlämnad till servicenämndens 2:e vice ordförande
Kajsa Johansson (S), om stängda offentliga toaletter i Kalmarsundsparken
Behandlas vid ett senare sammanträde på grund av frånvaro

2e. Interpellation från Mark Hammar (MP) till servicenämndens ordförande
Johanna Petersson (C), överlämnad till servicenämndens 2:e vice ordförande
Kajsa Johansson (S), om mängden solceller som kan installeras
Behandlas vid ett senare sammanträde på grund av frånvaro


2f. Interpellation från Olle Olson (M) till integration- och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
arbetsmarknadsnämndens ordförande Jenny Melander (S), överlämnad till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kalmarsunds gymnasieförbunds ordförande Anna Thore (S), om hur samarbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
mellan Arbetsförmedlingen och Kalmarsunds gymnasieförbund fungerar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Hanne Lindqvist (M) till kommunalrådet Erik Ciardi (C) om Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
inköpsfunktionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Patrik Olsen (M) till socialnämndens ordförande Roger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Holmberg (S) om omfattning av hedersförtrycket i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till utbildningsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Marie Simonsson (S) om tilldelning av pengar till skolorna år 2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Detaljplan för del av fastigheten Åby 6:2 (Snättebro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
etapp 2), Läckeby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Ändring i Allmänna stadgar för stiftelsen Dahmska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
fonden samt reglemente för Dahmska stiftelsen å Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stensberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Revidering av kommunstyrelsens reglemente Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Revidering av avgifter för kopior av allmänna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
handlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Motion från Olle Olson (M), Måns Linge (M), Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Alexander Krasnov (KD), Amanda Falk (L), Liselotte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ammert (KD) och Annica Portland Bengtsson (M) om Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
kartläggning av arbetsuppgifter och införandet av Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
servicemedarbetare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Årsredovisning och revisionsberättelse 2023 för Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kretslopp Sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Årsredovisning och revisionsberättelse 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kalmarsunds Gymnasieförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 28 maj 2024