Kommunfullmäktiges sammanträde 27 november 2017

På grund av tekniskt fel saknas inspelning av ärende 1-4.

1. Val av protokollsjusterare
2. Frågor och interpellationer
3. Investerings- och borgensram för Kalmar Hamn AB
4. Insatser för ökad attraktivitet genom en bygdepeng, stöd till föreningsägda anläggningar och enskilda vägar – utökning av nämnders budgetramar 2017

5. Godkännande av avtal om fiberutveckling i Kalmar, endast ljudupptagning Öppnas i nytt fönster.

6. Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Detaljplan för Tullhuset 1, Kvarnholmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Försäljning av fastigheterna Svalan 21 och Svalan 22 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Ändring i regler för kommunstyrelsens externa priser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Ändringar i revisorernas reglemente Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Renhållningstaxa för hushållsavfall 2018 samt taxeföreskrifter 2018 för Kalmarsundsregionens Renhållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Godkännande av Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Första delen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020. Andra delen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020. Justering av förslagen och omröstning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 28 november 2017