Kommunfullmäktiges sammanträde 28 mars 2022

Närvarokontroll och inledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Susanne Eliasson (M) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S): Hur tänker samhällsbyggnadsnämnden lösa parkeringssituationen runt Telemarken? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Barn i Kalmar ska inte sorteras utifrån etnicitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Hur hanterar utbildningsförvaltningen den ökade befolkningen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Har vi utvärderat resultatet av lovskolan i årskurs 9? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunalråd Dzenita Abaza (S) om flyktingboende i privata bostäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Björn Brändewall (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) om skolskjuts under en dag som busskorten inte gäller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Thoralf Alfsson (-) till valnämndens ordförande Ann-Marie Engström (S) om distribution av valsedlar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdet ajournerades för lunch och ärendet återupptogs efter ärende 12 i dagordningen

Kommunens revisorers ordförande Per Dahl redovisar aktuella granskningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Bildande av gemensamt räddningstjänstförbund för kommunerna Borgholm, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Generationskonto med inriktningsbeslut och uppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Exploateringsavtal för Jungmannen 8 med LW Jungmannen AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Detaljplan för Jungmannen 8 på Barlastholmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Detaljplan del av Västerslät 17:1 och Kläckeberga 10:1, Snurrom norra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Inrättande av nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i Jakobsberg, etapp 3 (Smedby) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Inrättande av nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för del av Harby 1:81 med flera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Uppdatering av hamnordning för Kalmar Hamn AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Fortsättning av ärendet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg (S) om användningen av kultur- och fritidsförvaltningens tält Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle på grund av frånvaro.

2i. Interpellation från Thoralf Alfsson (-) till servicenämndens ordförande Johanna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Petersson (C) angående kommunens vindkraftverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 29 mars 2022