Kommunfullmäktiges sammanträde 30 september 2019

Information kring droganvändning bland unga i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kalmar Vatten AB informerar om utredning kring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
läkemedelsrestrening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från ungdomskonferens i Wismar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunalrådet Liselotte Ross (V): Är Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
kommunens hantering av sexuella trakasserier i linje med diskrimineringslagen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Lotta Wahlmino (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johansson (S) angående kompensation för bl.a. ökad vistelsetid på förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Marianne Dahlberg (S): Är kommunens avtal för restaurangen på Kalmar teater Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
rimligt? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Persson (S): Vad görs för att vända den nedåtgående trenden för Kalmars Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
företagsklimat? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till servicenämndens ordförande Johanna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Petersson (C): Viltkött på menyn även i Kalmar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Björn Brändewall (L) till servicenämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johanna Petersson (C): Vad görs för att hålla simhallen igång? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till utbildningsnämndens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ordförande Lasse Johansson (S) om barn, unga och klimatkrisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Riktlinjer för Kalmar kommuns minoritetspolitiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
arbete 2019-2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(LSO) 2019-2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Tillträde till samhället – strategi och stöd för arbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
med delaktighet och tillgänglighet för personer med Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
funktionsnedsättning 2020-2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Nya felparkeringsavgifter i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Motion från Jan R Andersson (M) och Christina Fosnes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(M) om en ny modell för kommunal myndighetstillsyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Motion från Micael Foghagen (SD) om tillgänglighet till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
kommunhuset och kontaktcenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att skapa ett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
kommunalt naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Motion från Linda Kotanen (SD) om fler odlingslotter i Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Motion från Curt Gustafsson (SD) om nyanländas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
språkkunskaper inom de sociala omsorgerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ordförande Mattias Adolfson (S): När kommer programmen stadskärnan väntar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
på? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johan Persson (S) kring företagsklimatet i Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 1 oktober 2019