Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen och kontroll av receptfria läkemedel.

Socialnämnden består av elva ordinarie ledamöter och sju ersättare. Nämnden sammanträder en gång i månaden utom i juli.

Socialnämndens sammanträden är inte offentliga.

Sammanträden för sekretessärende

Sammanträden 2024 för sekretessärenden sker den 17 januari, 14 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 14 augusti, 11 september, 9 oktober, 6 november samt den 4 december. Om inget ärende är anmält till respektive extra sammanträdesdatum ställs sammanträdet in.

Kontakt

 • Carina Björkman

  Nämndsekreterare Socialnämnden

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Nygatan 36
  Box 834
  391 28 Kalmar

Socialnämnden sekretessärenden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade samt

Tidigare protokoll socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade samt