Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd och förvaltning har avvecklats

Den 1 juni 2023 flyttades ansvaret för verksamheten över till Kalmar kommuns fackförvaltningar – omsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Nämnden är kvar och jobbar med landsbygdsutveckling i hela kommunen.

Södermöres webbsidor ligger kvar ett tag framöver tills den nya verksamheten för landsbygds-och demokratiutveckling är igång.

Protokoll, kallelser och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2023
Kallelser 2023

Kommundelsnämnden sammanträder elva gånger om året och på olika platser i kommundelen. Sammanträdena är alltid öppna för allmänheten och besökare kan ställa frågor direkt till nämnden kl. 18.00. Som regel startar nämndsammanträden kl. 17.00.

Tidigare protokoll Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för barnomsorg och skola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt kultur- och fritid