Södermöre kommundelsnämnd webbsändning

Var med och påverka, ställ dina frågor direkt till kommundelsnämnden

Södermöre kommundelsnämnd utvecklar möjligheten för dig i Södermöre att vara delaktig. Genom att tillgängliggöra nämndssammanträdena digitalt hoppas vi att det kan bidra till ökad kunskap och nyfikenhet på lokalpolitiken oavsett ålder och bakgrund. Vi hoppas också att det ska bidra till mer dialog med dig som medborgare.

Från och med november kommer medborgarna ha möjlighet att besöka kommundelsnämnden digitalt och ställa frågor i en chatt som rör kommundelsnämndens ansvarsområden. I chatten kan du ställa frågor till nämnden om berör nämndens ansvarsområden:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Fritidshem
 • Äldreomsorg
 • Bibliotek
 • Fritidsgård
 • Landsbygdsutveckling
 • Lokal demokrati

Samtliga webbläsare fungerar. Vill du fråga kommundelsnämnden något, gör du det genom att trycka på chatsymbolen uppe till höger i livesändningen. Av regelmässiga skäl behöver mötet ajourneras för att din fråga ska kunna besvaras (dvs. att mötet pausas/bordläggs). Ajournering görs när det är möjligt men inte under föredragning eller överläggning.

Länken till sammanträdet läggs upp samma dag och kan inte användas före sammanträdet har påbörjats.

Sammanträden 2021 och 2022 som kommer webbsändas:

 • 17 november klockan 17.00
 • 15 december klockan 17.00
 • 26 januari klockan 17.00
 • 16 februari klockan 17.00
 • 16 mars klockan 17.00
 • 27 april klockan 17.00
 • 18 maj klockan 17.00

Samtliga inspelningar av nämndssammanträdena kommer att publiceras i efterhand på kalmar.se

Kontakt

Fler sidor inom södermöre kommundelsnämnd

Tidigare protokoll Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för barnomsorg och skola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt kultur- och fritid...

Senast uppdaterad: 15 december 2021
Publicerad: 29 oktober 2021