Utbildningsnämnden

Protokoll, kallelser och handlingar 2024

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning och omsorg för barn och ungdomar mellan 1-16 år.

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Kontakt

Tidigare protokoll utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning och omsorg för barn och ungdomar mellan 1-16 år. Utbildningsnämndens sam