Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Inkomna motioner

Nedan redovisas inkomna motioner från innevarande och föregående år samt svar på motionen.

Övriga länkar