Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Inkomna motioner

Nedan redovisas inkomna motioner från innevarande och föregående år samt svar på motionen.

Övriga länkar