Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänst och skola arbetar under sekretess

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut