Överklaga beslut, rättssäkerhet

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänst och skola arbetar under sekretess

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut