Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänst och skola arbetar under sekretess

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut