Tillgänglighetsredogörelse appen Mitt Kalmar

Kalmar kommun står bakom appen Mitt Kalmar. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda appen Mitt Kalmar. Redogörelsen avser appen Mitt Kalmar, version 4.1.0 offentliggjord den 22 februari 2024.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024
Publicerad: 23 juni 2021