Andra kontaktvägar

Organisationsnummer: 212 000-0746

E-post

För att komma i kontakt med kommunens anställda via e-post använd:

 • fornamn.efternamn@kalmar.se

Automatisk telefonist

Ring 0480-45 00 01 för att komma till kommunens automatiska telefonist. Du
kan använda tjänsten om du känner till namnet på den person du vill prata med.
Säg personens för- och efternamn och tala med normalt röstläge.

Fler kontaktuppgifter

 • Via kommunens facebook-sida får du hela tiden uppdateringar.
 • Prenumerera på nyheterna som publiceras på kalmar.se
 • Via förtroendemannaregistret kan du komma i kontakt med våra politiker
 • Via "Tyck till" kan du lämna synpunkter, beröm och klagomål (finns uppe til
  höger på varje sida)
 • Teletal är en gratis tjänst för dig som har tal-, röst- eller språksvårigheter.
 • Våra kvalitetslöften beskriver vad du som invånare har rätt att förvänta dig
  av de tjänster och den service som kommunen erbjuder.

Nummerpresentatörer

Kalmar kommuns telefoner har nummerpresentatörer. Det innebär att ditt
telefonnummer visas då du ringer ett kommunnummer eller till kommunens växel.

Vill du vara anonym ska du knappa in #31# innan du slår det nummer du ska ringa
till. Då visas inte ditt telefonnummer.

Fler sidor inom kontakta kalmar kommun

Tyck till (kontakta kommunen)

Välkommen att tycka till

Leverantörsfaktura

Du kan få din faktura antingen som pappersfaktura med vanlig post eller pdf-faktura med e-post

Senast uppdaterad: 3 januari 2018
Publicerad: 4 maj 2017