Lindöskolan

Lindöskolan är de stora möjligheternas skola där vi lär och kan tillsammans.

Skolan börjar igen den 21 augusti

Välkomna då! Trevlig sommar!

Om Lindöskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Lindöskolan

Resultat och metoder på Lindöskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Lindöskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Lindösk...

Elev och vårdnadshavare på Lindöskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Lindöskolan

Studiemiljö på Lindöskolan

Varje morgon samlar skolan in elevernas mobiltelefoner.

$widget.img.alt

Elevhälsa på Lindöskolan

Elevhälsans uppdrag på Lindöskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

$widget.img.alt

Prov och läxor på Lindöskolan

Information om fokustid och nationella prov på Lindöskolan

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang