JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Lindöskolan

Välkommen till Lindöskolan

Lindöskolan är de stora möjligheternas skola där vi lär och kan tillsammans.

Kontakta Lindöskolan

Om Lindöskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Lindöskolan

Resultat och metoder på Lindöskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Lindöskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Lindösk...

Elev och vårdnadshavare på Lindöskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Lindöskolan

Studiemiljö på Lindöskolan

Varje morgon samlar skolan in elevernas mobiltelefoner.

$widget.img.alt

Fritidshem på Lindöskolan

Fritidsverksamheten på Lindöskolan

$widget.img.alt

Prov och läxor på Lindöskolan

Information om fokustid och nationella prov på Lindöskolan

$widget.img.alt

Nyheter

  • Utbildning och barnomsorg / 05 mars

    Moderna språk - dags att välja!

    Hösten 2018 sker en del förändringar i grundskolan som påverkar ämnet Moderna språk:

    $article.img.alt

Evenemang