Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Ljungbyholmsskolan

Ljungbyholmsskolans "röda skolan"

Ljungbyholmsskolan ligger mitt i samhället och är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. I varje årskurs finns två klasser och hela skolan omfattar cirka 260 elever. Välkommen till oss!

Välkommen till Ljungbyholmsskolan

Information om Ljungbyholmsskolan och dess närområde

Elev och vårdnadshavare på Ljungbyholmsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Ljungbyholmsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Ljungbyholmsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan elever i grundskola

Sjukanmäl ditt barn via vår lärplattform Unikum.

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen Unikum

Kontakta Ljungbyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Ljungbyholmsskolan

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

false