JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl., (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

Universitetskajen i framtiden.

Visionsbild: Tengbom arkitekter

Varför?

Linnéuniversitetet har tidigare varit utspritt i många olika lokaler i Kalmar. Genom att samla sig på en plats vill man skapa mötesplatser och en bättre användning av lokalerna. Universitetskajen ger dessutom Kalmar en tydligare identitet som studentstad. Placeringen skapar stadsliv i en del av staden där detta tidigare saknats och bildar en koppling från staden till slottet och de gamla delarna av Kalmar.

Vad?

Undervisningslokaler, kontor och bibliotek. Mötesplatser i form av torg och utåtriktade verksamheter som café och restaurang finns också i planen.

När?

Under hösten 2016 började husen resas. Området inom röd linje är Skanskas byggarbetsplats och avstängt för allmänheten under byggtiden.

Etappindelning Universitetskajen.

Ljuslila= Västra delen Etapp 1
Mörklila=Västra delen Etapp 2
Ljusgrönt=Östra delen Etapp 1
Mörkgrönt= Östra delen Etapp 2

Planerad start för grundläggning av etapp 2 är augusti 2018.

Kommunens planerade arbeten

Bilden nedanför visar kommunens planerade arbeten inför det nya universitetet. Under bilden finns mer information om vad de olika siffrorna på bilden betyder. Ungefär en tredjedel av kostnaderna står fastighetsägarna i området för och resten betalas av kommunen.

Kommunens arbeten vid Universitetskajen.

Punkterna 5,6,7 och 11 som innebar anläggning av nya och säkrare vägar, in- och utfarter, separata körfält samt övergångar och cykelvägar, genomfördes under hösten 2015.

  • 1. Upprustning av Ölandskajen fullföljs när förutsättningarna för det planerade hotellet utretts närmare.
  • 2, 3 och 4. Se över den yttre miljön runt kommande byggnader. Arbetet innebär främst att anlägga nya vägar.
  • 8, 9 och 10. Se över den yttre miljön kring kommande byggnader. Arbetet innebär främst att anlägga nya vägar.

Utställning

I Gästhamnen vid Universitetskajen har vi tillsammans med Linnéuniversitetet byggt upp en utställningslokal som är öppen för alla. Här kan du till exempel se bilder, planer och läsa mer om projektet. Under projektets gång fyller vi på med aktuellt material. Välkommen in i vårt gula hus!

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Det bearbetade förslaget granskas för beslut om antagande. Synpunkter kan lämnas även här.

Från och med nu gäller detaljplanen, förutsatt att den inte har överklagats.
Detaljplanen vann laga kraft 26 juni 2014.

Kontakt