2 lärare särskild undervisningsgrupp Kalmar Kommun/Lindsdalsskolorna

Utbildningsförvaltningen

Om tjänsten

Som lärare i kommungemensam särskild undervisningsgrupp (KSU) ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. I uppdraget ingår en tät kontakt med vårdnadshavare och andra samarbetspartner för att möta elevens individuella behov. I arbetet har du tillgång till arbetslag och elevhälsa på skolan. Som stöd i uppdraget ingår kontinuerlig handledning av central elevhälsa. I uppstarten ges all personal basutbildning och därefter ges kontinuerligt kompetensutveckling anpassad efter grupperna behov. Det sker kontinuerlig samverkan mellan de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna för att ständigt utveckla arbetet.

Din profil

Vi söker 1 examinerad lärare med ämnesbehörighet i engelska och 1 examinerad lärare med ämnesbehörighet i so-ämnena för åk 4-9. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Du tar ansvar för uppgifter och kan organisera och prioritera dessa. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du kan och vill arbeta tillsammans med andra människor och ser lagarbete som en självklarhet. Du är lugn, lyhörd och uppmärksam i ditt bemötande och har förmågan att se och ta tillvara olikheter. Du kan skap delaktighet och samsyn kring verksamheten. Som medarbetare tillför du entusiasm, energi och lust i arbetet. Du har förmåga att se verksamheten och eleven ur helhetsperspektiv. Innan tillträde skall utdraget ur belastningsregistret inlämnas.

I linje med Kalmar kommuns utbildningspolitiska vision; alla barn ska ges förutsättningar att lyckas i skolan. Med kunskap, likvärdighet och trygghet i fokus bidrar personalen till att utveckla barn och elever till demokratiska medborgare; pågår ett utvecklingsarbete för att förstärka elevhälsan och på bästa sätt möta elever i behov av särskilt stöd. Om en elev behöver mer stöd än vad en vad hemskolan kan erbjuda finns kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper och med särskild kompetens. De särskilda undervisningsgrupperna är placerade på grundskolor i kommunen. Vi söker 2 lärare som är placerade på Lindsdalsskolorna. Välkommen att söka jobb hos oss!

Anställningen

Omfattning Heltid
Anställningsform Tillsvidareanställning
Antal tjänster 1

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum 2024-06-13
Referensnummer C194131

Kontakt

Maria Persson
Rektor
010-3525801

Fackliga företrädare

Marianne Lindstedt
Lärare

Övrig information

För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.