Historisk satsning på tillväxt och forskning

Bild

Kalmar kommun anslår 15 miljoner kronor till Linnéuniversitetet för en gemensam satsning på forskning, utveckling och tillväxt som främjar Kalmar och Kalmarregionen.
– För att Kalmar ska utvecklas till en modern, ledande universitetsstad, som är en effektiv motor för tillväxt, måste betydligt bredare samverkan mellan kommunen och universitetet komma till stånd. Här är denna satsning helt avgörande, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Idag signerades ett historiskt dokument om gemensam satsning på tillväxt och forskning mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet. Parterna har under en tid arbetat fram överenskommelse om satsning på forskning, utveckling och tillväxt som främjar Kalmar och Kalmarregionen. Målet är att stärka Linnéuniversitetet i Kalmar, att främja samverkan mellan näringsliv och universitet och stimulera tillväxten.
– Genom fler samarbeten och gemensamma aktiviteter med Linnéuniversitetet ska vi stärka Kalmar som en modern universitets- och studentstad, förklarar kommundirektör Annette Andersson.

Syftet med avtalet är att ytterligare förstärka den redan goda samverkan som finns mellan Linnéuniversitet och Kalmar kommun. Uppbyggnaden av Högskolan i Kalmar, där Kalmar kommun var en aktiv part genom Graningestiftelsen, lade grunden för att Kalmar idag är en universitetsstad. Det i sig skapar en synnerligen god grund för tillväxt, utveckling och kompetensförsörjning.
– Det stadsintegrerade universitetet som tar form vid Universitetskajen både manifesterar och uppgraderar ambitionerna med ett internationellt universitet i Kalmar. Vi ser avtalet som ett konkret bidrag med höjda ambitioner för samarbete och kunskapsbildning på en rad styrkeområden till glädje för studenter, lärosäte, staden och regionen, säger Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson.

Överenskommelsen som har tagits fram ska vara till gagn för såväl Kalmar kommuns som Linnéuniversitetets utveckling med avseende på forskning inom områden för utveckling och tillväxt. Inledningsvis är fokus på projektet "Linnéuniversitetets betydelse i regionens utveckling” samt områdena Grön tillväxt, Blå tillväxt och IT/Teknik.

Publicerad: 2 februari 2018