Företagslots

Företagslotsarna hjälper dig med råd och stöd i ditt företagande.

Vi företagslotsar arbetar för att samordna, underlätta och förenkla livet för dig som företagare när det gäller frågor som har med företagande att göra.

Du kan kontakta oss när som helst och det är helt kostnadsfritt. Vi hjälper dig att hitta rätt kontaktvägar både inom och utanför den kommunala organisationen, i frågor som rör exempelvis:

  • lokaler och mark
  • olika tillstånd och regler
  • externa nätverk och samarbetspartners

Vi har inte möjlighet att hjälpa till med finansiering och affärsplaner. Där hänvisar vi till olika banker, myndigheter, Nyföretagarcentrum och det kommunala bolaget Kalmar Science Park. Kontakta oss om du behöver mer information.

Mer information

Kontakt

Fler sidor inom rådgivning och stöd

Energi- och klimatrådgivning

Kalmar kommun erbjuder opartisk och kostnadsfri klimatrådgivning för mindre företag.

Företagsbesök och träffar

Tips och hjälp för dig som startar eller driver företag i Kalmar kommun

Import och export

Information för dig som vill exportera eller importera varor och tjänster

Senast uppdaterad: 19 september 2017
Publicerad: 21 april 2017