Företagslots

Företagslotsen arbetar för att samordna, underlätta och förenkla livet för dig som företagare när det gäller frågor som har med företagande att göra.

Du kan kontakta mig när som helst och det är helt kostnadsfritt. Jag hjälper dig att hitta rätt kontaktvägar både inom och utanför den kommunala organisationen, i frågor som rör exempelvis:

  • lokaler och mark
  • olika tillstånd och regler
  • externa nätverk och samarbetspartners

Jag har inte möjlighet att hjälpa till med finansiering och affärsplaner men vet vem som kan hjälpa dig med de frågorna. Kontakta oss om du behöver mer information.

Mer information

Kontakt

Fler sidor inom rådgivning och stöd

Energi- och klimatrådgivning

Kalmar kommun erbjuder opartisk och kostnadsfri klimatrådgivning för mindre företag.

Företagsbesök och träffar

Tips och hjälp för dig som startar eller driver företag i Kalmar kommun

Import och export

Information för dig som vill exportera eller importera varor och tjänster

Senast uppdaterad: 29 september 2018
Publicerad: 21 april 2017