JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Rekrytering och kompetens

Att ha medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare för företags och organisationers konkurrenskraft. Läs mer om kompetensresurser i regionen här.

Linnéuniversitetet

Kalmar är en av två orter där Linnéuniversitetet bedriver sin verksamhet

Samarbete i Kalmarsundsregionen

Attraktionskraft för ökad inflyttning och kompetensförsörjning står i fokus för samarbetet