Kalmarmöten 2019-2021

Kalmarmöten är aktiviteter som synliggör och förenar Linnéuniversitetet med invånare och näringsliv eller myndigheter i Kalmarregionen. Genom möten skapar vi engagemang, höjd kunskap och ökad dialog mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället.

Augusti

NOCA – Nordiskt Marinkadettmöte

Kalmarsundsveckan – mötesplatsen för hållbarhet

Oktober

Circular Rural Hackaton den 17-19 oktober

Coompanion i samarbete med Linnéuniversitetet arrangerar ett s.k Hackaton där studenter hjälper landsbygdsföretag att hitta cirkulära lösningar.

Maj

Vattenstämman 12-13 maj 2020

Brand2020 26-28 maj 2020

Augusti

Kalmarsundsveckan – mötesplatsen för hållbarhet

Fler sidor inom universitetsstaden kalmar

Universitetslivet i Kalmar

Möt några av människorna som gör vårt universitet levande

Tillsammans formar vi universitetsstaden Kalmar

Med gemensam kraft och utökad samverkan skapar vi Kalmars framtid

Staff

En extra resurs för arrangemang som genomförs i universitetsstaden Kalmars anda

Material för nedladdning

Grafiska element och annonser till universitetsstaden Kalmar, Kalmarmöten och projektet Kalmar2020.

Anordna ett Kalmarmöte

Vill du anordna ett Kalmarmöte och få stöd och hjälp från oss?

Senast uppdaterad: 24 januari 2020
Publicerad: 8 augusti 2018