JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggning ska vara en mötesplats som tillgodoser kommuninvånarnas behov av simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet.

Varför?

Den gamla simhallen är byggd 1970 och är i omfattande behov av renoveringar. Efter medborgardialoger om placeringen beslutade kommunfullmäktige den 26 september 2016 att den nya bad- och friskvårdsanläggningen ska ligga i Snurrom. Området kring Snurrom, Norra staden, har stor utvecklingspotential med närhet till havet, stora natur- och rekreationsområden och golfbanan. Läget intill E22 och Norra vägen är också utmärkt. Här kommer en ny stadsdel att växa fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal. 

I detta område planerar vi för en ny bad- och friskvårdsanläggning.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Berga 10:19, (Kapten Karlssons väg), Norra staden

Här planlägger vi omkring 6 bostadstomter.

Berga - Norrlidenstråket

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Del av Djurängen 2:4 m fl, Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Del av Visiret och Svärdet m.m, Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Norra vimpeltorpet

Här byggs flerbostadshus. I en senare etapp kan även villor och bostadsrätter komma att byggas

Norrlidens centrum, etapp ett

Här planerar vi för verksamhetslokaler och bostäder i flerbostadshus

Norrlidsparken

Sommaren 2018 byggs en aktivitetspark i Norrliden

Snurrom, etapp 1

Här byggs omkring 600 hyresrätter och en förskola med fyra avdelningar

Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19, (Karlssons äng), Norra staden

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018
Publicerad: 11 april 2017