Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Barn som badar.

En ny bad- och friskvårdsanläggning ska vara en mötesplats som tillgodoser kommuninvånarnas behov av simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet.

Med en ny simhall har vi chansen att skapa förutsättningar som motsvarar framtidens behov utifrån:

  • Undervisning
  • Motion
  • Föreningsverksamhet
  • Träning och tävling
  • Besöksmål
  • Upplevelser och äventyr
  • Friskvård

Bakgrund

Den gamla simhallen är byggd 1970 och är i omfattande behov av renoveringar. Efter medborgardialoger om den framtida simhallens placering beslutade kommunfullmäktige den 26 september 2016 att den nya simhallen ska ligga i Snurrom. Området kring Snurrom har stor utvecklingspotential med närhet till havet, stora natur- och rekreationsområden och golfbanan. Här finns också möjligheter för en ny stadsdel att växa fram.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Berga - Norrlidenstråket

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Norrlidens centrum, etapp ett

Här planerar vi för verksamhetslokaler och bostäder i flerbostadshus

Snurrom, verksamhetsområde

Vi planerar för ett nytt verksamhetsområde i Snurrom

Senast uppdaterad: 12 juli 2017
Publicerad: 11 april 2017