Ölandskajen - framtidens mötesplats vid vattnet!

Historisk bild på Ölandskajen

Historisk bild på Ölandskajen

Arbetet med populära Ölandskajen i gästhamnen är i gång. 140 meter kaj med tillhörande bryggdäck och promenadstråk ska renoveras för att klara 100 år till. Det här gör det möjligt för nya verksamheter att etableras och att skapa framtidens mötesplatser.

Reparationernas tid är förbi. För att kajen ska gå att använda behövs en nybyggnation. Den närmare 200 år gamla kajen har gjort sitt och nu byggs en ny kaj precis utanför den som finns idag. Arbetet med kajen är tänkt att pågå till juni 2024.

Området vid Ölandskajen är attraktivt och flera större projekt har redan genomförts eller så planeras det för nya. Bland annat Linnéuniversitetet, hotell, mobilitetshus, bostäder och kontor. Kajen som nybyggs är tänkt att hålla i 100 år och har en betydligt bättre bärighet än den befintliga. Det innebär att kajen kommer att kunna belastas med tyngre fordon för större evenemang och verksamheter.

Arbetet kan leda till att delar av Ölandskajen stängs av helt däribland gång och cykelbanan, som tillfälligt kommer att flyttas till västra sidan av Ölandskajen utmed spårområdet.

Hela området förbättras i olika etapper

Kajen som är etapp 1 i projektet följs sedan upp av en etapp 2 där ledningar byts ut samt nya ytskikt anläggs. Etapp 2 planeras inledas i september 2024.

Det sista som sker är etapp 3 där nya byggnader planeras stå klara vid gästhamnen till sommaren 2026.

Totalt förväntas hela projektet pågå cirka tre år. När projektet kaj, gata och verksamheter är färdigt i sin helhet blir kopplingen mellan universitetet och staden komplett med bland annat generösa gång- och cykelmöjligheter.

Fler sidor inom innerstaden

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (nya häktet, före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Pantern 5, 7 och 8, samt del av Oxhagen 2:2 Gamla industriområdet

Planen medger kontor och verksamheter samt en ökad byggrätt.

Krokodilen 4 och 5, Oxhagen

Planen ger möjlighet för verksamheterna i området att utvecklas.

Domherren 6

Planen ger möjliggör förtätning i stadsnära läge

Klyvaren 6

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Del av Kvarnholmen 2:26 och 2:11, Tjärhovet

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Svalan 6 samt del av Svalan 20 och Malmen 2:2

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 4 juli 2024
Publicerad: 21 september 2023