Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Korttidsplats eller växelplats inom omsorgen

På en korttidsplats och växelplats får du vård och omsorg efter dina behov dygnet runt under en begränsad tid.

Fler sidor inom äldre

Dagverksamhet för dig med demensdiagnos

Det finns stöd och hjälp både för dig som har en demenssjukdom och för dina anhöriga

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet med till exempel hushållssysslor, omsorg och omvårdnad

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Träffpunkter

På träffpunkterna kan du finna vänner, umgås under enklare former och få ett stöd i vardagen

Vård- och omsorgsboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende

Äldrematen i Kalmar

Vi vill erbjuda våra matgäster och kunder en god, varierad och näringsriktig kost tillagad av i huvudsak ekologiska...

Senast uppdaterad: 9 december 2020
Publicerad: 5 februari 2020