Anhörigstöd, avlastning

Du som vårdar någon anhörig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsvariation kan få stöd, råd och avlastning genom kommunen.

Kalmar kommun erbjuder ett individanpassat, flexibelt stöd med god kvalitet. Visst stöd är i form av service och annat stöd kräver beslut av biståndshandläggare. Kontakta oss för att diskutera vad som passar er bäst.

Meningen med anhörigstödet är att:

  • Synliggöra de anhörigas situation
  • Förebygga ohälsa och bryta isolering
  • Finna glädje och ork
  • Underlätta vardagen
  • Ge information om vart man vänder sig för att få råd och stöd
  • Informera om olika aktiviteter och vad olika föreningar kan erbjuda
  • Stödja genom samtal, individuellt eller i grupp

Kontakt

Fler sidor inom omsorg och stöd

Ekonomi, socialbidrag

Stöd och hjälp för dig som har problem med din ekonomiska situation

Familj, barn och ungdom

Stöd till familjer, barn och unga. Hjälp i relationer, föräldraskap och familjeliv

Funktionsvariation

Stöd och insatser för dig med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Invandring och integration

Stöd och insatser för dig som är invandrare eller flykting till Sverige

Trygg och säker

Vi arbetar med frågor som rör trygghet och säkerhet för att du ska kunna känna dig trygg och må bra i vår kommun

Äldre

Vi erbjuder både stöd och hjälp för att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter för dig som är äldre

Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Publicerad: 31 mars 2017