Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Boenden

Det finns olika boendeformer för dig som har en funktionsnedsättning, är äldre eller som har andra behov av stöd som gör att du inte kan bo i eget boende. Det finns också möjligheter att anpassa ditt hem för att förenkla din vardag.

Anpassat boende

Information om vem som kan få bostadsanpassningsbidrag och hur du söker det

Bostad med särskild service

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Familjehem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Seniorboende Stensberg

De två översta våningarna i Stenbergs servicehus är seniorlägenheter. För att ansöka behöver du ha fyllt 55 år.

Trygghetsboende

I trygghetsboende har lägenheterna hög tillgänglighet och du har möjlighet till gemensamma måltider och aktiviteter

Vård- och omsorgsboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende