Boenden

Det finns olika boendeformer för dig som har en funktionsnedsättning, är äldre eller som har andra behov av stöd som gör att du inte kan bo i eget boende. Det finns också möjligheter att anpassa ditt hem för att förenkla din vardag.

Anpassat boende

Information om vem som kan få bostadsanpassningsbidrag och hur du söker det

Bostad med särskild service

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Familjehem

Barn är i behov av trygga vuxna som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Bli familjehem för utsatta barn o

Trygghetsboende

I trygghetsboende har lägenheterna hög tillgänglighet och du har möjlighet till gemensamma måltider och aktiviteter

Vård- och omsorgsboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende