Familjehem och jourhem

Familjehem och jourhem

Ibland kan svårigheter i familjen göra att barn och unga för en viss tid behöver bo hos en annan familj. Det kan bero på missbruk inom familjen, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Ansök om familjehem

Kontakta socialtjänsten om du har behov av familjehem. Om barnet har funktionsnedsättning är det utredningsenheten LSS du ska prata med. De har telefontid 8.30-9.30 varje vardag. Du når båda via kommunens kontaktcenter 0480-45 00 00.

Vill du bli familjehem eller jourhem?

Kontakt

Fler sidor inom boenden

Anpassat boende

Information om vem som kan få bostadsanpassningsbidrag och hur du söker det

Bostad med särskild service

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Seniorboende Stensberg

De två översta våningarna i Stenbergs servicehus är seniorlägenheter. För att ansöka behöver du ha fyllt 55 år.

Trygghetsboende

I trygghetsboende har lägenheterna hög tillgänglighet och du har möjlighet till gemensamma måltider och aktiviteter

Vård- och omsorgsboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende

Senast uppdaterad: 5 augusti 2019
Publicerad: 31 mars 2017