Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Vård- och omsorgsboenden

200313

Med anledning av risk för spridning av coronaviruset (covid-19) ska besök på vård- och omsorgsboende samt inom korttidsverksamhet undvikas. Genom att begränsa besök skyddas de mest sårbara.

Besöksrestriktioner

  • Vid nödvändiga besök av anhöriga, vänner, gode män eller förvaltare på vård- och omsorgsboende uppmanas ni att hålla er inne i den närståendes lägenhet.
  • Du som har symptom på förkylning eller luftvägssymptom får avvakta med ditt besök till tidigast två dagar efter att du är helt symptomfri.
  • Du som har varit i smittodrabbade områden den senaste tiden, men är frisk får vänta 14 dagar efter hemkomst med att besöka din närstående.

I närhet av entrén till verksamheten ska pumpflaska med handsprit i möjligaste mån finnas tillgänglig för besökare. Det är viktigt att vara noggrann med handhygien.

Vid eventuella frågor eller oklarheter är du välkommen att ta kontakt med ansvarig enhetschef för verksamheten.

Vi hoppas på din förståelse för dessa tillfälliga besöksrestriktioner.

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre vill eller kan bo kvar hemma kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende.

I Kalmar kommun finns vård- och omsorgsboenden och vård- och omsorgsboenden med inriktning demens.

Du som flyttar in på vård- och omsorgsboende kommer att träffa omsorgspersonal dagligen. De ser till att din vardag fungerar och finns på plats på boendet dygnet runt. Det kan vara bra att veta att du inte har personal omkring dig hela tiden, men vi gör vårt bästa för att finnas där när du behöver vår hjälp.

Medicinska insatser ansvarar sjuksköterskan för. Du vänder dig till sjuksköterskan med allt som rör dina mediciner och ditt hälsotillstånd.

Fysioterapeut (sjukgymnast) och arbetsterapeut svarar för frågor som gäller rehabilitering i vardagen samt hjälpmedel.

Det samlade ansvaret för verksamheten har enhetschefen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personalbemanning, ekonomi och att du får den hjälp som du har rätt till. Det går bra att kontakta enhetschefen om du eller anhöriga har frågor eller synpunkter. Kontaktuppgifter till enhetschef finns på respektive vård- och omsorgsboendes sida.

Objektlistning på sidan Vård- och omsorgsboenden
Namn Område Huvudman
Berga backe Berga Kalmar kommun Gå till Berga backe
Björkhaga Påryd Kalmar kommun Gå till Björkhaga
Dragkroken Lindsdal Kalmar kommun Gå till Dragkroken
Enliden Rockneby Kalmar kommun Gå till Enliden
Frikadellen Lindsdal Kalmar kommun Gå till Frikadellen
Ingelstorpsvägen Smedby Kalmar kommun Gå till Ingelstorpsvägen
Jungmansgården Norrliden Kalmar kommun Gå till Jungmansgården
Liljan Kalmarsundsparken Privat utförare Gå till Liljan
Ljungbyhemmet Ljungbyholm Kalmar kommun Gå till Ljungbyhemmet
Möregården Hagby Kalmar kommun Gå till Möregården
Norrlidshemmet Norrliden Kalmar kommun Gå till Norrlidshemmet
S:t Kristoffers väg 3 Oxhagen Kalmar kommun Gå till S:t Kristoffers väg 3
Stensberg Stensberg Kalmar kommun Gå till Stensberg
Ståthållaren Tegelviken Privat utförare Gå till Ståthållaren
Varvet Varvsholmen Kalmar kommun Gå till Varvet
Vasallparken Funkabo Privat utförare Gå till Vasallparken
Vänskapens väg Norrliden Kalmar kommun Gå till Vänskapens väg