Förebyggande socialt arbete

Hos oss på förebyggande teamet träffar ni socionomer, beteendevetare och behandlingsassistenter. Vi arbetar med förebyggande insatser för barn, ungdomar och deras familjer. Vi arbetar med socialt förändringsarbete i olika sammanhang. Vi arbetar kvällar och nätter och finns i de flesta ungdomsmiljöer.

Ni träffar oss ute i bostadsområden, på skolorna, inne i centrum eller andra arenor. Vi samarbetar med till exempel skola, fritidsgård och polis. När vi är ute och arbetar känner ni igen oss i våra röda jackor. Tveka inte att ta kontakt när ni träffar på oss. Vill ni hellre ringa eller maila oss är ni naturligtvis välkomna så också.

På förebyggandeteamet kan vi erbjuda följande:

Råd och Stöd

Kanske du eller din familj behöver hjälp och stöd med att lösa problem som ni har svårt att lösa på egen hand?

Det finns olika former av råd och stöd som kan hjälpa dig att komma vidare. Det kan handla om saker hemma, bråk i familjen, hur du mår, kompisar eller skolan. Vi på förebyggandeteamet finns till för att lyssna, stötta och göra vårt bästa för att försöka hjälpa dig.

Du är välkommen att komma själv till oss, men ibland vill vi prata med hela familjen och då träffas vi allihop och arbetar tillsammans för att hitta lösningar som passar. Är det så att ni i familjen har behov av annat stöd än det som vi kan erbjuda hjälper vi er självklart vidare så ni kommer till rätt ställe.

Föräldrastöd

Är det mycket bråk och tjafs hemma med din tonåring? Du som förälder kan få stöd/samtal kring föräldraskapet och ditt barns beteende och utveckling.

Föräldrautbildning

Som förälder till barn 8-13 år har du möjlighet att delta i ett föräldraprogram som heter Cope. Det är en 10-veckors kurs på kvällstid som hjälper dig som förälder att få en bättre kommunikation och relation med ditt barn. Där får du också möjlighet att träffa andra föräldrar som har likartade problem.

Områdesarbete

Vi bedriver också ett socialt förändringsarbete i bostadsområdena Berga, Norrliden, Smedby och Oxhagen. Arbetet syftar till att stärka integration, trivsel och trygghet och riktar sig till alla boende oavsett ålder. Det skapas mötesplatser och meningsfulla aktiviteter i områdena som till exempel caféverksamhet med spridning av samhällsinformation, läxhjälp, musik-och teaterevenemang, studiecirklar etcetera.

Arbetet bedrivs i nära samarbete med främst de boende, föreningar, näringslivet, bostadsbolag, studieförbund, frivilliga, ideella organisationer, svenska kyrkan och kultur och fritidsförvaltningen. Vi ska fånga upp social problematik och oro i områdena både på individ-och gruppnivå och förmedla kontakter.

Kontakt

Fler sidor inom familj, barn och ungdom

Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten

Stöd till familjen

Råd, stöd och hjälp i föräldraskap och relationer

Stöd till dig som är ung

Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp av kommunen

Familjehem och jourhem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

Om ni inte är gifta måste faderskap fastställas, eller föräldraskap om ni lever i en samkönad relation.

Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Publicerad: 30 maj 2017