Stöd till dig som är ung

Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig utifrån dina behov och din situation. Vi har tystnadsplikt.

Akutboende

Stöd och hjälp till dig som är ung och som av olika anledningar inte kan bo hemma

Barn i missbrukarmiljö

För dig som lever eller har levt i en familj där någon dricker för mycket eller använder andra droger

Hjälp till dig som är ung och mår dåligt

Olika problem eller funderingar du kan ha som ung

Medling vid brott

Frivilligt möte mellan dig som är ung och har begått ett brott och dig som har drabbats av brottet

Så funkar Soc

Soc kan ge stöd och hjälp till dig som är ung och inte har det bra

Våld och hot

För dig som sett eller upplevt hot eller våld i familjen, är orolig för någon annan som är utsatt fö...

$widget.img.alt

Socialjour

Känner du dig hotad av din partner? Är du ung och mår dåligt eller har det jobbigt hemma?

$widget.img.alt

Förebyggande socialt arbete

Aktivt socialt förändringsarbete ute i bostadsområden och stöd till oroliga föräldrar

$widget.img.alt