Familjehemsutbildning

Familjehemsutbildningen ”Ett hem att växa i” är en utbildning som vi erbjuder de som är nyfikna på att bli familjehem eller jourhem.

Kommunerna i Kalmar län erbjuder gratis deltagande i ”Ett hem att växa i”, en grundutbildning på åtta kurstillfällen.

Vem riktar sig utbildningen till?

Familjehemsutbildningen riktar sig i första hand till dig som funderar på att bli familjehem eller jourhem eller precis har påbörjat ett uppdrag. Vi ser gärna att båda makar eller sambor deltar i utbildningen om ni är ett par. Om ni har egna barn ska de inte delta.

Ni måste inte ha bestämt er för att bli familjehem för att gå utbildningen.

Varför behövs utbildning om att bli familjehem?

Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och innehåller både teoretiska och praktiska avsnitt med möjlighet till diskussion och reflektion. Målsättningen är att alla som blir familjehem i Sverige ska ha likvärdig utbildning så att alla placerade barn och ungdomar får en så god vård och omsorg som möjligt.

Innehåll och upplägg

Innan kursstart vill vi träffa er vid ett hembesök. Vi inhämtar även, efter samtycke från er, utdrag från bland annat Polis- och Kronofogdemyndighetens register.

Utbildningen hålls av två utbildare som antingen är erfarna socialsekreterare, familjehemssekreterare eller en familjehemsförälder.

Kursen omfattar följande åtta teman:

  • Familjehemsvården och de placerade barnen
  • Ett uppdrag i samverkan med barnen i fokus
  • Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
  • Skolgång och hälsa
  • Att hantera kriser, separationer och förluster
  • Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
  • Att vägleda och fostra
  • Vardagen i familjehemmet

Mellan träffarna läser ni ett kapitel i kursboken som vi sedan går igenom och samtalar om tillsammans. Det kommer att ges utrymme för era frågor och funderingar - det är det viktigaste!

Fler sidor inom utbildning och kurser

ABC – Alla Barn i Centrum

Gruppträffar handlar om att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln 0-12 år

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning KOMET 3-11 år

För föräldrar som vill förbättra relationen med sitt barn

Föräldrautbildning Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln för tonårsföräldrar

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Community Parent Education Program - COPE

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Bekräftande samspel

Bekräftande samspel är en kurs för föräldrar med barn och tonåringar 0 - 17 år i syfte att öka den trygga relatione...

Senast uppdaterad: 11 januari 2022
Publicerad: 1 juni 2017