Biff- barn i föräldrarsfokus

BIFF är en kurs för föräldrar som har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör deras gemensamma barn.

Fler sidor inom utbildning och kurser

Familjehemsutbildning

Utbildning för er som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning komet 12-18 år

För föräldrar som vill förbättra relationen med sin tonåring

Föräldrautbildning komet 3-11 år

För föräldrar som vill förbättra relationen med sitt barn

Anmälan föräldrautbildning komet

Formulär - Anmälan till föräldrautbildning Komet

Tryggare barn

Tryggare barn är en kurs för föräldrar. Innehållet ger verktyg för att stärka relationen mellan förälder och barn o...

Senast uppdaterad: 4 februari 2019
Publicerad: 7 november 2018