Föräldrautbildning KOMET 3-11 år

Om du är förälder till ett barn som du ofta hamnar i konflikt eller bråk med, kan du få möjlighet att kostnadsfritt genomgå ett föräldrastödsprogram.

KOMET (KOmmunikationsMETod) är en utbildning för föräldrar som vill träna sig på att hantera sitt barns bråk och trots mer framgångsrikt. KOMET bygger på att förbättra relationen mellan barn och förälder och bryta en ond cirkel.

Genomförande och kostnad

Utbildningen bedrivs som en studiecirkel med två utbildade gruppledare. Utbildningen är kostnadsfri och ingen registrering förekommer.

Fler sidor inom utbildning och kurser

Familjehemsutbildning

Utbildning för er som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Anmälan föräldrautbildning komet

Formulär - Anmälan till föräldrautbildning Komet

Föräldrautbildning Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln för tonårsföräldrar

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019
Publicerad: 20 april 2017