Föräldrautbildning komet 3-11 år

Om du är förälder till ett barn som du ofta hamnar i konflikt eller bråk med, kan du få möjlighet att kostnadsfritt genomgå ett föräldrastödsprogram.

KOMET (KOmmunikationsMETod) är en utbildning för föräldrar som vill träna sig på att hantera sitt barns bråk och trots mer framgångsrikt. KOMET bygger på att förbättra relationen mellan barn och förälder och bryta en ond cirkel.

Genomförande och kostnad

Utbildningen bedrivs som en studiecirkel med två utbildade gruppledare. Utbildningen är kostnadsfri och ingen registrering förekommer.

Fler sidor inom utbildning och kurser

Familjehemsutbildning

Utbildning för er som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Föräldrautbildning komet 12-18 år

För föräldrar som vill förbättra relationen med sin tonåring

Anmälan föräldrautbildning komet

Formulär - Anmälan till föräldrautbildning Komet

Tryggare barn

Tryggare barn är en kurs för föräldrar. Innehållet ger verktyg för att stärka relationen mellan förälder och barn o...

Föräldrautbildning Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

Senast uppdaterad: 15 juni 2017
Publicerad: 20 april 2017