Våld och hot i nära relation

Om du har du sett eller upplevt hot eller våld i familjen, är orolig för någon annan som är utsatt för våld, eller har svårt att hantera din egen ilska. Då kan du få stöd och hjälp av kommunen.

Vi hjälper dig

Vi kan ge dig råd, stöd och hjälp genom samtal eller vidare behandling om det finns behov. Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Stödet är kostnadsfritt. 

Personalgruppen består av män och kvinnor med erfarenhet av psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete från olika verksamhetsområden.

Vi ger stöd till:

  • dig som är barn och har sett och upplevt våld i familjen
  • dig som har svårt att hantera din ilska och aggression
  • dig som utsätter eller har utsatt någon närstående för våld eller hot om våld
  • dig som har varit eller är utsatt för våld eller hot av någon närstående
  • dig som är anhörig eller vän som är orolig för någon som är utsatt för våld

Vi erbjuder

  • Rådgivning, stöd och hjälp
  • Samtal och behandling individuellt eller i grupp för barn, kvinnor och män
  • Krisbearbetning

Kontakt

Fler sidor inom familj, barn och ungdom

Social service

Aktivt socialt förändringsarbete ute i bostadsområden och stöd till oroliga föräldrar

Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten

Stöd till familjen

Råd, stöd och hjälp i föräldraskap och relationer

Stöd till barn och unga

Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp av kommunen

Familjehem och jourhem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

Om ni inte är gifta måste faderskap fastställas, eller föräldraskap om ni lever i en samkönad relation.

Publicerad: 6 november 2018