Daglig verksamhet LSS eller sysselsättning enligt SoL

Den dagliga verksamheten/sysselsättning ska ge en meningsfull  aktivitet och struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet. Det kan vara aktiviteter och sysselsättning av olika slag som anpassas efter just dina intressen, förutsättningar och behov.

Vem kan få daglig verksamhet/sysselsättning?

Daglig verksamhet/sysselsättning är för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbetsförmåga och inte utbildar dig. Du har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder från yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Kostnader, ersättning och avgift

Att delta i daglig verksamhet/sysselsättning är kostnadsfritt men du betalar själv för resor, lunch och fika.

Du får en mindre ersättning när du deltar i daglig verksamhet/sysselsättning Ersättningen räknas inte som inkomst och är skattefri.

Ansök om daglig verksamhet/sysselsättning

Du själv eller din företrädare ansöker om daglig verksamhet/sysselsättning.

Ansöker du om daglig verksamhet är det enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ansöker du om sysselsättning är det enligt SoL, Socialtjänstlagen.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till dagliga verksamheter enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller psykolog. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Om jag får daglig verksamhet/sysselsättning

Om du får beslut om daglig verksamhet enligt LSS/sysselsättning enligt SoL får du kontakt med Slussen som är en del av Kalmar kommuns verksamheter. Slussen ansvarar för att du med beslut enligt LSS/SoL får en kartläggning som ligger till grund för en placering inom daglig verksamhet/sysselsättning.

Om jag inte får daglig verksamhet enligt LSS /sysselsättning enligt SoL

Om du får avslag på din ansökan kan du ha rätt till annat stöd som passar dig. Prata med din handläggare. Du kan även överklaga beslutet.

Fler sidor inom funktionsnedsättning

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För dig med funktionsnedsättning kan det vara aktuellt med hjälp för att underlätta din vardag.

Parkeringstillstånd för dig med funktionsnedsättning

Du som har betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service

Stöd och insatser

Insatser enligt LSS

Senast uppdaterad: 28 januari 2019
Publicerad: 27 april 2017