Bostadsanpassning

Öppen dörr med en nyckel i låset

Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad.

Kontakt

 • Gunilla Svensson

  Handläggare bostadsanpassningsbidrag

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Storgatan 35A

  Samhällsbyggnadskontoret

 • Anna Fornander

  Handläggare bostadsanpassningsbidrag

  010-352 00 00

Fler sidor inom hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel

Om du har svårt att klara av vissa saker på egen hand finns det hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

Kommunal hjälpmedelssamverkan

Tolv kommuner samverkar genom en gemensam nämnd för att tillhandahålla hjälpmedelsservice i de berörda kommunerna

Senast uppdaterad: 24 januari 2022
Publicerad: 31 mars 2017