Case Magagement
- vård och stödsamordning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och ett större behov av samordning, hjälp och stöd kan du få hjälp av en Case Manager (CM-person).

Vad en Case Manager gör

En Case Manager eller CM-person är utbildad för att hjälpa dig med allvarlig psykisk ohälsa. Du kanske har ett större behov av samordning, hjälp och stöd. CM-personen ska tillsammans med dig reda ut det som är svårt och ta hjälp av andra.

Du kan få stöd om:

  • du är vuxen med psykisk funktionsnedsättning som ger väsentliga svårigheter på viktiga livsområden
  • du har haft svårigheter under minst ett år och som kan vara begränsande under längre tid
  • du även har ett missbruk eller en beroendeproblematik
  • du har behov av samordning av dina vård- och stödkontakter och ingen annan verkar kunna ge detta stöd.

Så ansöker du om Case Manager

Gör en förfrågan hos kommunens socialtjänst, eller ansök själv eller med hjälp av någon annan via formulär som du hittar på Region Kalmars webbplats. Se under "Mer information".

Kontakt

Fler sidor inom psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd

Boendestödet kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet

Bostad med särskild service

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Daglig verksamhet LSS

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Personligt ombud

För dig med psykisk funktionsnedsättning som inte på egen hand kan söka vård, stöd eller service

Öppna mötesplatser

Aktiviteter och öppna mötesplatser för dig med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 20 december 2019
Publicerad: 3 april 2019