Information om coronaviruset - covid-19

Coronaviruset upptäcktes i Kina och har sedan dess spridit sig. Det ger symptom som feber och hosta och påminner om influensa. Sjukdomen kallas för covid-19.

Kalmar kommun håller sig uppdaterad om händelseutvecklingen och samarbetar nära med Region Kalmar län och ansvariga myndigheter.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Information covid-19 QR-codes.pdföppnas i nytt fönster 181.8 kB 2020-04-02 09.01

Länsstyrelserna i Sverige har tagit fram affischer på flera olika språk, som berättar om hur du skyddar dig och andra från spridning av coronavirus (Covid-19). Ta gärna del av informationen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Coronainformation_ARABISKA.pdf 231.7 kB 2020-03-20 08.31
Coronainformation_ENGLISH.pdf 191.4 kB 2020-03-20 08.31
Coronainformation_ESPANOL.pdf 156.9 kB 2020-03-20 08.31
Coronainformation_PERSISKA.pdf 140.4 kB 2020-03-20 08.31
Coronainformation_SOOMAALI.pdf 187.4 kB 2020-03-20 08.31
Coronainformation_SUOMI.pdf 171.5 kB 2020-03-20 08.31
Coronainformation_SVENSKA.pdf 171.4 kB 2020-03-20 08.31
Coronainformation_LÄTT SVENSKA.pdf 171.2 kB 2020-03-20 08.31

Allmänt om corona

Har du symptom som feber, hosta och andnöd ska du stanna hemma och inte bege dig direkt till en vårdmottagning.

Läs på webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

För allmänna frågor ska du ringa 113 13.

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Stanna hemma om du har symtom

Det är extra viktigt att du som arbetar inom vård och omsorg av äldre inte går till jobbet om du får symtom som feber, hosta och andnöd.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information. Tänk på att inte röja någon enskilds identitet. Kalmar kommun följer de rekommendationer som ges av Region Kalmar län, Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.

Utbildning

Riskgrupp 70 år och äldre

Vård och omsorg

Kalmar kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Anhöriga, vänner, gode män eller förvaltare ska inte göra besök på sjukhus och vård- och omsorgsboende. Undantag kan förekomma i angelägna fall. Genom att begränsa besök skyddas de mest sårbara.

Besöksrestriktioner:

 • Vid nödvändiga besök av anhöriga, vänner, gode män eller förvaltare på vård- och omsorgsboende uppmanas ni att hålla er inne i den närståendes lägenhet.
 • Du som har symptom på förkylning eller luftvägssymptom får avvakta med ditt besök till tidigast två dagar efter att du är helt symptomfri.
 • Du som har varit i smittodrabbade områden den senaste tiden, men är frisk får vänta 14 dagar efter hemkomst med att besöka din närstående.

I närhet av entrén till verksamheten ska pumpflaska med handsprit i möjligaste mån finnas tillgänglig för besökare. Det är viktigt att vara noggrann med handhygien.

Vid eventuella frågor eller oklarheter är du välkommen att ta kontakt med
ansvarig enhetschef för verksamheten. Vi hoppas på din förståelse för dessa
tillfälliga besöksrestriktioner.

Träffpunkter

Enligt ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten (16 mars 2020) bör personer över 70 år begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver.
Från och med 17 mars är samtliga träffpunkter i Kalmar kommun tillfälligt stängda för besökare.

Medarbetare inom vård och omsorg

Du som medarbetare som är frisk ska gå till arbetet. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid symptom ska du som medarbetare hålla dig hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Så här förbereder vi oss

Inom våra verksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. För att kunna hantera en ökad smittspridning gör vi nu ytterligare förberedelser:

 • Vi planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna.
 • Vi planerar också för att vid behov kunna isolera smittade personer på boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning.
 • Alla verksamheter har fått en påminnelse om vikten av att följa de basala hygienrutinerna.
 • Vi har säkerställt tillgång till nödvändigt material genom extrabeställningar.
 • Vi uppdaterar externa utförare som arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och socialnämnden.

Företag

Evenemang

På grund av den rådande situationen med coronavirus och för att motverka smittspridning ställs många sammankomster och evenemang in i Kalmar kommun. Om du har frågor om ett specifikt evenemang, kontakta arrangören för det evenemanget.