Kultur- och föreningsliv

Här får du information om vad som gäller för evenemang, kulturverksamheter och föreningar i Kalmar kommun.

Osäkerheten är fortsatt stor kring många evenemang. Vi och Destination Kalmar följer utvecklingen noga och har täta kontakter med samtliga evenemangsarrangörer. Då alla evenemang har olika förutsättningar fattas besluten efter hand, av respektive evenemangsarrangör.

På grund av den osäkerhet som råder reserverar vi oss för fel i vår evenemangskalender. För information om vad som gäller kring ett specifikt evenemang, kontakta aktuell arrangör.

Fler sidor inom information om coronaviruset covid-19

Allmänt om corona

Information om lagar, råd och rekommendationer för att minska smittspridningen.

Tillgänglighetsanpassad information om corona

Här kan du hitta tillgänglighetsanpassad information om corona.

Information in other languages

Här kan du hitta information på andra språk än svenska. At this site you can find information in other languages th...

Socialt stöd

Här samlar vi all aktuell information om corona inom socialt stöd för dig som barn, ungdom, vuxen eller senior.

Utbildning

Här kan du som studerande eller du som förälder med barn inom förskola, grundskola eller gymnasium få aktuell infor...

Vård och omsorg

Här hittar du som anhörig eller omsorgstagare all aktuell information om corona inom vård och omsorg.

Övriga kommunala verksamheter

Övriga verksamheter som har anpassats eller stängts för att minimera risk för smittspridning.

Näringsliv

Här hittar du användbara länkar gällande stöd under corona för dig som företagare.

Vaccinering mot covid-19

Att vaccinera sig är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk.

Senast uppdaterad: 24 september 2021
Publicerad: 26 mars 2021