Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/kommun-och-politik/hallbarhet-och-manskliga-rattigheter/sa-arbetar-vi-med-integration/integrationsnytt.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Integrationsnytt

Integrationsnytt i Kalmar är ett nyhetsbrev som lyfter fram insatser, aktiviteter och annat som främjar integrationen i Kalmar kommun