Verksamheten Mötesplatsen

Verksamheten Mötesplatsen hör till enheten Flykting och integration. Den hjälper dig som nyanländ flykting att lättare komma igång med ditt nya liv i Sverige samtidigt som du får en introduktion i det svenska samhället.

Närhet till handläggarna

Verksamheten är en del av kommunens introduktionsprogram för nyanlända.

Kommunens handläggare finns vägg i vägg med Mötesplatsen, så deltagare och kommunens introduktionshandläggare når varandra enkelt och med kort varsel.

Du deltar i denna aktivitet genom att vara på Mötesplatsen en halvdag fem dagar i veckan under 8 veckors period. Anmälan till Mötesplatsen sker via introduktionshandläggarna.

Innehåll

På Mötesplatsen får du språkträning samt information om det svenska samhället, de svenska traditionerna och en del datakunskaper. Du kan lära känna Kalmar genom utflykter och studiebesök ca en gång i veckan. Under samlingar och raster finns det gott om tid att prata om det som rör det nya livet i Sverige och få praktisk hjälp med olika frågor.

Social samvaro

Genom den vänliga och avspända miljön på Mötesplatsen är det lätt att skaffa sig nya vänner. Du träffar jämlikar, och ni kan stötta och hjälpa varandra.

Fler sidor inom invandring och integration

Arbete för nyanlända

Möjligheter för dig som nyanländ att komma in det svenska arbetslivet

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

Integra

Syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet i Kalmar kommun genom att erbjuda samordnade insatser

Samhällsorientering - SO - för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering – SO – för dig som är ny i Sverige.

SFI, Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillvä...

Senast uppdaterad: 29 maj 2019
Publicerad: 18 maj 2017