Vilket stöd kan jag få?

Vi ger dig och din familj socialt stöd, praktisk hjälp och vägledning.

Kontakta oss för frågor

Till oss kan du komma med frågor som rör ditt vardagsliv och hur det är att leva och bo i vår kommun och i Sverige. Se kontaktuppgifter längst ner.

Introduktion till det svenska samhället

Som nyanländ och i behov av någon form av introduktion blir du individuellt behandlad, det vill säga du får ta del av introduktionsprogrammet i den utsträckning som behövs. Den individuella variationen är viktig eftersom varje person har sin egen individuella bakgrund med olika kulturella och sociala miljöer.

Mötesplatsen - en start för dig som är nyanländ

Mötesplatsen hjälper dig som nyanländ flykting att lättare komma igång med ditt nya liv i Sverige samtidigt som du får en introduktion i det svenska samhället.

Samhällsorientering på modersmål

Nyanlända invandrare får bättre beredskap att möta det svenska samhället som de ska bo och leva i och att tiden för deras etablering på arbetsmarknaden förkortas. Kännedom om det nya samhället stärker de nyanlända i deras roll som medborgare i det nya landet.

Vi kan idag erbjuda utbildade samhällskommunikatörer på följande språk: Albanska, arabiska, bosniska, kurmanji, kroatiska, engelska, franska, grekiska, pashto, dari, persiska/farsi, polska, ryska, romani, serbiska, somaliska, sorani, svenska, thailändska, turkiska och uzbekiska.

Kontakt

Fler sidor inom invandring och integration

Arbete för nyanlända

Möjligheter för dig som nyanländ att komma in det svenska arbetslivet

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

Integra

Syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet i Kalmar kommun genom att erbjuda samordnade insatser

SFI, Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillvä...

Senast uppdaterad: 11 september 2019
Publicerad: 31 mars 2017