Boendestöd missbruk

Du som har ett missbruk kan få stöd för att klara av att behålla ditt boende. Stödet kan exempelvis innebära att få hjälp med struktur i vardagen, få möjlighet till större delaktighet i samhället och därigenom leva ett självständigt liv.

Boendestödet är till för att engagera, motivera och stödja dig i att planera, genomföra och vara delaktig i vardagssysslor. Boendestödet utformas utifrån dina behov och i samråd med dig. Aktiviteterna dokumenteras i en genomförandeplan.

Vad kostar boendestöd?

Boendestödet är avgiftsfritt.

Vem kan få boendestöd?

Du som är vuxen och som på grund av konsekvenser av ditt missbruk har svårigheter att få eller behålla eget boende. Boendestöd kan även ges till dig som riskerar att bli vräkt samt till dig som av särskilda sociala skäl beviljats bistånd i form av andrahandskontrakt via socialtjänsten, så kallad långsiktig boendelösning.

Ansök om boendestöd

Du själv eller din företrädare ansöker om boendestöd. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till boendestöd. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver stöd med. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Om du behöver förändra i ditt boendestöd

Om du skulle behöver mer eller mindre boendestöd, måste du kontakta handläggaren om det. Beslutet om boendestöd kommer då att prövas på nytt.

Om du inte får boendestöd

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får boendestöd, kan du ha rätt till annat stöd som passar dig. Prata med din handläggare. Du kan även överklaga beslutet.

Fler sidor inom missbruk och beroende

Hjälp till dig som har problem med missbruk eller beroende

Stöd, information, rådgivning och behandling för dig som har problem med alkohol, droger eller spel

Samtalsbehandling

Stöd genom enskilda samtal, samtal för par eller familj, för dig som har problem med alkohol eller droger

Heldygnsvård för vuxna med missbruk och beroende

För dig som behöver mer hjälp än vad öppenvården kan ge

Barn i missbrukarmiljö

För dig som lever eller har levt i en familj där någon dricker för mycket eller använder andra droger

Så arbetar vi drogförebyggande

Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för föräldrar, barn och ungdomar, krogar, mödrav...

Daglig sysselsättning för dig med missbruksproblem

Sysselsättning och social samvaro under dagtid på Skälby allé

Senast uppdaterad: 17 september 2021
Publicerad: 31 maj 2017