JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Samordnad individuell plan - SIP

Samordnad individuell plan, SIP, är en plan som kan upprättas tillsammans med dig om du har behov av samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

SIP finns till för att du och dina närstående inte ska behöva lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller landstinget.

Vi gör en SIP när:

 • samordning efterfrågas
 • kompetens behövs från flera verksamheter
 • ansvarsfördelning behöver tydliggöras
 • insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordning
 • du upplever att du ”bollas runt” mellan olika myndiheter eller avdelningar.

Hur funkar SIP?

Hur vi jobbar med SIP anpassas efter vilken typ av insatser du behöver. Det finns tre viktiga principer som arbetet med SIP ska utgå ifrån:

 • Samtycke
  Du själv ska samtycka till att planen upprättas.
 • Delaktighet
  Du själv ska vara delaktig och ha inflytande i arbetet.
 • Påbörjas utan dröjsmål
  Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar.

SIP-möte

Vid ett möte planerar och bestämmer du och de andra som är med gemensamma mål och vem som gör vad, och skriver ned det i en samordnad individuell plan. Efter en tid ses ni igen och pratar om hur det har gått och om något behöver ändras i planen.

För att ett SIP-möte ska kunna ordnas behövs ditt samtycke till att mötas. Du är med och planerar mötet och vilka som ska bjudas in. Efter mötet får du med den skrivna planen.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Fler sidor inom omsorg och stöd

Ekonomi, socialbidrag

Stöd och hjälp för dig som har problem med din ekonomiska situation

Familj, barn och ungdom

Stöd till familjer, barn och unga. Hjälp i relationer, föräldraskap och familjeliv

Funktionsnedsättning

Stöd och insatser för dig med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Invandring och integration

Stöd och insatser för dig som är invandrare eller flykting till Sverige

Trygg och säker

Vi arbetar med frågor som rör trygghet och säkerhet för att du ska kunna känna dig trygg och må bra i vår kommun

Äldre

Vi erbjuder både stöd och hjälp för att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter för dig som är äldre

Senast uppdaterad: 27 juni 2017
Publicerad: 25 april 2017