Socialjour - Sydostjouren

Vi hjälper dig med behov av akuta skyddsåtgärder i svåra sociala situationer! Vi ger dig råd, stöd och praktiskt hjälp i ett akut läge.

Sydostjouren är en gemensam socialjour för Borgholm, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Karlskrona, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner.

När inte övrig socialtjänst är tillgänglig är vår socialjour öppen.
Du når oss kvällar och helger via SOS Alarm (112).

För akut hjälp dagtid kontakta socialtjänsten i din hemkommun: 

Borgholm                    0485-88000

Emmaboda                 0471-249000

Högsby                        0491-29000

Kalmar                         0480-450000

Karlskrona                  

 

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten

Barn och unga som far illa

Fler sidor inom omsorg och stöd

Ekonomi, socialbidrag

Stöd och hjälp för dig som har problem med din ekonomiska situation

Familj, barn och ungdom

Stöd till familjer, barn och unga. Hjälp i relationer, föräldraskap och familjeliv

Funktionsvariation

Stöd och insatser för dig med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Invandring och integration

Stöd och insatser för dig som är invandrare eller flykting till Sverige

Trygg och säker

Vi arbetar med frågor som rör trygghet och säkerhet för att du ska kunna känna dig trygg och må bra i vår kommun

Äldre

Vi erbjuder både stöd och hjälp för att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter för dig som är äldre

Senast uppdaterad: 18 januari 2018
Publicerad: 31 mars 2017