Trygg och säker

Vi finns här för dig! Kalmar kommun arbetar på flera olika sätt för att du ska kunna vara trygg i ditt hem och i hela kommunen.

Farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

I Kalmar kommun finns det företag som hanterar produkter som vid brand eller utsläpp kan orsaka en allvarlig olycka

Kris och beredskap

När något allvarligt händer i vår kommun kommer du hela tiden att hitta aktuell information på webbplatsen.

Trygghets- och larmcentral

Trygghets- och larmcentral arbetar både förebyggande och med akuta händelser för ett säkert Kalmar

Brottsförebyggande arbete

Många insatser görs för att förebygga brott och öka tryggheten. Här får du veta vad vi gör.

Viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer i fall något händer

Vakter och bevakning

Om våra ordningsvakter, parkeringsvakter och trygghetsvärdar.

Övriga länkar

Grannsamverkan

Genom grannsamverkan kan du och dina grannar minska risken för brott i er boendemiljö och i ert näro...

Kris och beredskap

När något allvarligt händer i vår kommun kommer du hela tiden att hitta aktuell information på webbp...