Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Kalmar brandkår stänger aldrig

Kalmar brandstation

Vid nödsituation - kontakta SOS alarm på telefonnummer 112.

 • Vad har hänt?
 • Var behövs hjälpen?
 • Vem är du som ringer?
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

Vårt uppdrag är att genom förebyggande arbete förhindra och minimera olyckor i samhället. Vi ska även förbereda och genomföra räddningstjänst på ett effektivt sätt.

Vi är totalt 20 personer i beredskap dygnet runt, som rycker ut när larmet går. Inom Kalmar kommun utgår vi från tätorten Kalmar samt från våra deltidsstationer i Rockneby, Voxtorp, Påryd och Tvärskog.

Förutom vårt operativa uppdrag där vi utför räddningstjänst, ska vi även förebygga olyckor. Det gör vi genom att genomföra tillsyn, granska bygglovsansökningar, ge information om sotning och brandskyddskontroll, genomföra bostadstillsyner samt ge övrig rådgivning.

Vi har också en stor utbildningsverksamhet inom bland annat brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och hjärt- och lungräddning (HLR). Vi utbildar exempelvis grundskoleelever samt sjöbefäl på Linnéuniversitetet. Inte minst bedrivs även utbildning av vår interna personal inom Kalmar kommun.

På brandkåren har vi en rad olika yrkesgrupper - brandmän, brandingenjörer, brandinspektörer, administratörer, IT-tekniker m.fl.

Vill du veta vad som krävs för att arbeta hos oss? Läs mer här!

Eldning av avfall får bara ske i en anläggning som har tillstånd, men eldning av trädgårdsavfall som torrt ris och löv är under vissa förutsättningar undantaget från detta. Har man möjlighet till kompostering är det dock att föredra framför eldning. Använd gärna Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) erbjudande om tunna för trädgårdsavfall.

I Kalmar kommuns lokala föreskrifter gäller följande vid eldning av trädgårdsavfall:

 • Eldning av löv, kvistar och annat biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 15 april - 30 september.
 • För valborgsmässoeld och liknande krävs dispens av samhällsbyggnadsnämnden.
 • Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.

För mer information kring eldning utomhus se länkarna nedan.

 • Miljöbalken (1998:808länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) 15 kap samt 2 kap. 2 § och 5 §
 • Avfallsförordningen (2011:927länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Innan du eldar - kontrollera att eldningsförbud ej råder i kommunen.

Olyckor kan i många fall förebyggas, men om de trots det skulle inträffa är det bra om man i förväg är förberedd för att kunna hantera händelsen på bästa sätt. Här finner du tips och råd på hur du kan förbereda dig och ditt hem.

Hembesök

För att öka invånarnas kunskap om brandskydd i hemmet genomför brandkåren regelbundet hembesök. Under besöken informerar vi om förebyggande brandskydd samt om hur man ska göra om det trots allt börjar brinna i hemmet. Läs mer om våra hembesök här.

Det finns farliga verksamheter i Kalmar kommun som hanterar brandfarliga eller explosiva varor, där en brand eller ett utsläpp kan påverka människor och miljö i närheten. Följ länken för mer information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företagen.

Vid brand

 • Uppsök sjukhus om du fått brännskador eller om du känner dig dålig. Brandrök är mycket giftig, så har du vistats i ett rökfyllt rum och andats in röken bör du uppsöka vård.
 • Vid mindre bränder, kontakta fastighetsägaren. Ofta finns en
  fastighetsförsäkring som täcker skador på fastigheten. Om du har en
  hemförsäkring täcker den skador på möbler och andra inventarier.
 • Vid större bränder kallas ofta en restvärdesledare till platsen. Restvärdesledare representerar försäkringsbolagen och värnar om att rädda så mycket som möjligt av dina ägodelar. Denne hjälper dig i det akuta skedet genom att hjälpa till att hitta alternativt boende om det finns behov av detta, att ordna med bevakning samt att täcka och ta hand om lösöre. Restvärdesarbetet är gratis för den med hemförsäkring.
 • Ordningspolisen är normalt närvarande under släckningsarbetet. Efter att släckningsarbetet är avslutat genomför Polismyndigheten en teknisk undersökning om brandorsaken är okänd. Deras uppgift består i att ta reda på om någon kan hållas ansvarig för brandens uppkomst.

Om du har frågor om vår insats, tveka inte att höra av dig.

Vid trafikolycka

 • Sätt ut varningstrianglar
 • Om fordonet måste bärgas så kontakta det av försäkringsbolaget anvisade bärgningsföretaget. Är polisen på plats så hjälper de vanligtvis till med att kontakta bärgare.

Vid viltolycka

 • Ring 112 och anmäl viltkollisionen till polisen. Polisen vill veta olycksplatsen, vägnummer, ort, kännemärken, hur platsen är utmärkt, viltslag och om möjligt vilken väg djuret flydde.
 • Markera platsen för kollisionen.
 • Om möjligt, ta bort döda djur från vägbanan.

Efter olycka

När man varit med om en olycka kan det vara svårt att veta vad man ska ta sig till. Oavsett vilken olycka du har varit med om är det bra att;

 • Kontakta ditt försäkringsbolag, oavsett om det gäller person- eller
  egendomsskada. Se till att ha en gällande hemförsäkring.
 • Prata med någon.

Vid allvarliga händelser, där allmänheten kan utsättas för fara eller där det finns behov att snabbt få ut information, finns ett särskilt varningssystem: Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

Signalen är sju sekunder långa tonstötar med fjorton sekunders mellanrum.

När du hör signalen ska du

 • gå inomhus
 • stänga dörrar och fönster
 • slå av byggnadens ventilation
 • lyssna på radio, P4 och P3, för vidare information

När faran är över sänds en 30 sekunder lång ton.

Test av VMA-signalen

Varningssignalen i tyfonerna testas kl. 15:00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Om telefonförbindelsen försvinner blir det problem att kontakta SOS. Det är omöjligt att förse varje hushåll med t.ex. radioapparat för reservkommunikation. Vi har därför larmtryckknappar på våra deltidsstationer i Voxtorp, Påryd och Rockneby samt på huvudbrandstationen i Kalmar. När knappen trycks in går larmet på stationen och larmsignal ljuder och lyset tänds. SOS får inget larm förrän styrkan anländer och tar kontakt med dem via radio och först då kan SOS larma ut annan hjälp än brandkår.

Kontakt

Fyrverkerier

Information om användning av fyrverkerier

Informationsfilmer

Informationsfilmer om brandkåren

Krisberedskap

När något allvarligt händer i vår kommun kommer du hela tiden att hitta aktuell information på webbplatsen.