Trygghetsundersökning

Hur trygg känner du dig där du bor? Det vill vi ta reda på genom en digital trygghetsundersökning.

Vanliga frågor

Så behandlas personuppgifter i genomförandet av undersökningen

Fler sidor inom trygg och säker

Farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

I Kalmar kommun finns det företag som hanterar produkter som vid brand eller utsläpp kan orsaka en allvarlig olycka

Kris och beredskap

När något allvarligt händer i vår kommun kommer du hela tiden att hitta aktuell information på webbplatsen.

Trygghets- och larmcentral

Trygghets- och larmcentral arbetar både förebyggande och med akuta händelser för ett säkert Kalmar

Brottsförebyggande arbete

Många insatser görs för att förebygga brott och öka tryggheten. Här får du veta vad vi gör.

Viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer i fall något händer

Vakter och bevakning

Om våra ordningsvakter, parkeringsvakter och trygghetsvärdar.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 14 november 2023
Publicerad: 10 oktober 2023